Catre tradicional plegable de jarcia para una persona 

Catre de Jarcia

    whatsapp.png